Teologia - jednolite studia magisterskie

  • Zgłębiaj wiedzę teologii katolickiej z dziedzin biblistyki, teologii fundamentalnej, teologii środków społecznego przekazu, teologii dogmatycznej, teologii pastoralnej, teologii ekumenicznej, religiologii, homiletyki, katechetyki, liturgiki, misjologii, teologii duchowości oraz teologii moralnej.
  • Będziesz mieć możliwość poznać takie języki jak grecki i łacinę lub hebrajski,
  • Zostań wszechstronnym humanistą – poznaj filozofię, teologię i wyspecjalizuj się w wybranej przez siebie dziedzinie,
  • Poznaj historię teologii oraz zobacz jak kształtuje się ona w teraźniejszości,
  • Nasi absolwenci pracują w instytucjach kościelnych i świeckich, także w mediach i instytucjach kultury.

Informacje na temat rekrutacji -> www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach