Start projektu Uniwersytet 2.0 w ramach POWER 3.5

 

Propozycja dla Studentów
Wydziału Teologicznego UKSW
Projekt realizowany w latach: 2018 – 2021

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że od tego roku akademickiego rusza projekt Power 3.5 adresowany także do studentów naszego Wydziału.

W ramach projektu organizowane będę wykłady prowadzone przez międzynarodową kadrę naukową oraz praktyczne kursy przygotowane przez wybitnych specjalistów i praktyków.

Start projektu przewidziany jest jeszcze na ten rok kalendarzowy. Zapisy do udziały w organizowanych w jego ramach zajęciach ruszą niebawem. Wśród zaplanowanych przedmiotów znajdą się:

 • Problematyka negocjacji, sporu, polemiki, debaty
 • Zaawansowane kompetencje emocjonalne
 • Pryncypia tworzenia i zarządzania biznesem
 • Zarządzanie mocnymi stronami 
 • Strata i zysk w kontekście relacji osób.
 • PR i budowanie reputacji
 • Nowoczesny menadżer PR
 • Zaawansowane kompetencje emocjonalne
 • Konflikt rozpoznanie i konstruktywna reakcja
 • Zarządzanie mocnymi stronami
 • Komunikacja emocjonalna z chorym w rodzinie

Udział w tych i innych zajęciach przewidzianych w projekcie ma na celu podniesienie kwalifikacji studentów oraz poprawę ich konkurencyjności na rynku pracy. Projekt adresowany jest do studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

 

Projekt finansowany przez:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020